Usługi świadczone przez nasze Biuro Rachunkowe to m.in.:

· prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

· prowadzenie pełnych ksiąg handlowych

· prowadzenie ewidencji ryczałtowej

· prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

· rozliczenia roczne

· sporządzanie deklaracji podatkowych pit, cit i vat

· prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

· prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla celów podatku od towarów i usług

· prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

· prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, a także innych ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb klienta

· sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych

· rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne klienta, osób z nim współpracujących i pracowników,  jak również sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i przekazywanie ich do właściwych oddziałów ZUS

 

A ponadto:

· będziemy reprezentować Państwa przed ZUS i US

· zapewniamy miłą, fachową, rzetelną i kompleksową obsługę

· oferujemy dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów

· dla nowych klientów atrakcyjne rabaty

· Pomagamy w sprawach administracyjnych.

· Współpracujemy z kancelariami adwokackimi

 

Lista usług